BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie):

BLVC-plan V1 (beknopte versie) Download 

Faseringstekeningen Download 

Stukken opgesteld door de vereniging:

Chronologisch overzicht participatietraject Download 

Brief aan b&w juni 2020 (afz. comité F Halsbuurt Parkeervrij, voorloper van de vereniging) Download 

7-10-2020_Voorstel communicatievolgorde nieuwe ontwerp FHbuurtDownload 

Bespreekstuk werkgroep Klimaat & Groen 3 maart 2021Download

Update werkgroep Ruimtegebruik 26 maart 2021Download

Het nieuwe ontwerp:

Definitief Ontwerp_5april2022Download

Definitief Ontwerp – per straat_5april2022Download

Andere stukken van de gemeente:

Advies Commissie Puccinimethode 10 december 2020Download

Verslag bijeenkomst Commissie Puccinimethode en Centrale Verkeerscommissie 10 december 2020Download

Het ontwerp van 2019 – Versie juni 2020 Download

Voorlopig ontwerp herinrichting Frans Halsbuurt (gepresenteerd op 3 juni 2020) Download 

Alternatieve verkenning gemaakt door afd. Ruimte & Duurzaamheid 2020 Download 

Advies Centrale Verkeerscommissie over het ontwerp van 2019Download

Advies Commissie Puccini over ontwerp 2019Download

Nota van Uitgangspunten_7 mei 2019Download

Voordracht voor de raadsvergadering van 01 juni 2022 Download

Zie de projectpagina op de gemeentesite voor de overige openbare stukken.

Overleg buurtvereniging/projectteam/ondernemersvereniging:

Vastgesteld verslag Afspraken overleg FHBV-stadsdeelbestuur_20okt2020 Download

Actie- en besluitenlijst Participatieoverleg 2 november Download

Actielijst Participatieoverleg 17 november 2020 Download

Participatieoverleg FHB 2 december 2020Download

Participatieoverleg 13 januari 2021Download

Participatieoverleg 16 februari 2021Download

Participatieoverleg 10 maart 2021Download

Participatieoverleg 21 april 2021Download

Participatieoverleg 19 mei 2021Download

Participatieoverleg 30 juni 2021Download

Participatieoverleg 15 september 2021Download

Participatieoverleg 13 oktober 2021Download

Participatieoverleg 1 december 2021Download

 

Werkgroep Ruimtegebruik en werkgroep Klimaat & Groen:

Verslag werkgroep Ruimtegebruik 26 mei 2021Download