Word lid!

We geloven erin dat we samen sterker staan om o.a. met instanties het gesprek aan te gaan, buurtinitiatieven te ondersteunen en verandering te bewerkstelligen of te stoppen.

Waarom lid worden?

 • Je wordt op de hoogte gehouden van buurtbrede trajecten, zoals de herinrichting;
 • Je stem wordt gehoord als je hier of over een nieuw onderwerp iets te zeggen hebt;
 • Werkgroepen met een eigen focus, voor alle buurtbewoners en ondernemers de mogelijkheid om hierbij aan te sluiten en/of van op de hoogte te blijven;
 • Je kunt er je eigen initiatief onderbrengen, mits in lijn met doelstellingen van de vereniging;
 • Ontmoet buurtgenoten en zet je met mede-enthousiastelingen in voor de buurt;
 • Een netwerk waarbinnen buurtgenoten elkaar met raad en daad kunnen steunen;
 • Gezamenlijk opkomen voor behoud van een leefbare buurt;
 • Laagdrempelig contact tussen ondernemers en bewoners;
 • Bekendheid voor ondernemers en mogelijkheid voor acties gericht op de leden (aanbiedingen, reclame, etc.);
 • Invloed voor ondernemers om ook hun specifieke buurtbelangen te behartigen.

Kosten
Het lidmaatschap van de vereniging is vooralsnog kosteloos. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Rekeningnummer NL88 ASNB 0267 5132 59 tnv. Joris Galle o.v.v. Frans Hals Buurtvereniging.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt 0 euro voor het eerste jaar. Na het eerste jaar bepaalt elk lid zelf hoeveel contributie hij of zij betaalt.

!! Note: Bij het verzenden van het formulier krijg je mogelijk een errormelding wanneer je de robot-controle nog niet hebt ingevuld. Wanneer je onderaan een melding ziet dat je formulier is verzonden, zit je goed. !!

Aanmeldformulier

  Ik meld mij aan als lid van de Frans Hals Buurtvereniging.

  Door op 'verzenden' te klikken ga ik akkoord met de privacyverklaring & de lidmaatschapsvoorwaarden en geef ik mij op als lid.