Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Woonadres
  • Telefoonnummer

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzending van onze nieuwsbrief en uitnodigingen;
  • Contact met jou opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Toegang verlenen tot ledenvergaderingen en evenementen waarvoor registratie noodzakelijk is.

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden.

Bewaartermijn
De Frans Hals Buurtvereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@franshalsbuurtvereniging.nl.