Graag stellen we de Frans Hals Buurtvereniging aan je voor en nodigen we bewoners en ondernemers van harte uit lid te worden!

Waarom een Buurtvereniging voor bewoners en ondernemers?
Op dit moment zit de Amsterdamse Frans Halsbuurt midden in een herinrichtingstraject, waarvan de uitkomst naar verwachting weer 40 jaar het straatbeeld bepaalt. Het participatietraject van de Gemeente rond de herinrichting is niet altijd gelopen zoals gewenst, zie ook het dossier Herinrichting.

Wij vinden dat de buurt een volwaardige inbreng moet hebben, en zetten ons in om het vervolg van het traject zo transparant mogelijk te laten verlopen. Daarom zijn wij met de gemeente in gesprek gegaan. Over zaken als: hoeveel ruimte is er nodig voor fietsen en laden & lossen? Hoe maken we straten begaanbaar voor jong en oud? Wat zijn de lessen van de tijdelijke herinrichting? Wat doen we tegen hittestress en hoe maken we de straten rainproof? Wie zorgt voor het straatgroen? Ben je bewoner of ondernemer in deze buurt? Praat ook mee!

Doe mee!
De vereniging biedt naast het herinrichtingstraject ook een platform voor bestaande en nieuwe initiatieven om sterker verankerd en gehoord te worden, samenwerken en initiatieven te stimuleren en om zo samen de leefbaarheid in deze mooie buurt te behouden en verbeteren. Zie meer details op de pagina Lidmaatschap.
We kijken er naar uit om met jouw support ons verder in te zetten voor de Frans Halsbuurt!

Het Gat in de Frans Halsbuurt Amsterdam

De kijk- en luistertour is live!

Het leven in de Frans Halsbuurt door de jaren heen. Bewoners vertellen hun verhalen.

naar de tour