Een buurtvereniging voor bewoners en ondernemers

Aanleiding tot oprichting
Bij het participatietraject van de Gemeente rond de herinrichting van de Frans Halsbuurt is het nodige misgegaan.
Om hier verandering in te brengen en participatie te verbeteren, heeft het Comité Frans Halsbuurt Parkeervrij het initiatief genomen om formeel een buurtvereniging op te richten: de Frans Hals Buurtvereniging. Wat overigens niet wil zeggen dat individuele bewoners en ondernemers niet net zo goed zouden kunnen deelnemen aan het participatietraject van de gemeente, maar we geloven erin dat we samen sterker staan.

De vereniging biedt naast het herinrichtingstraject ook een platform voor bestaande en nieuwe initiatieven om sterker verankerd en gehoord te worden, samenwerken en initiatieven te stimuleren en om zo samen de leefbaarheid in deze mooie buurt te behouden en verbeteren.

Verenigingsdoelstellingen
Zoals in de statuten opgenomen zijn de doelstellingen als volgt:

  • Het ijveren voor de bescherming van het stadsbeeld en eigen karakter van de Frans Halsbuurt;
  • Het bevorderen van de leefbaarheid in de ruimste zin des woords voor zowel de bewoners van alle leeftijden als voor de ondernemers van de Frans Halsbuurt;
  • Het bevorderen van de betrokkenheid en participatie van de bewoners en ondernemers van de Frans Halsbuurt bij de inrichting, het beheer en onderhoud van de buurt;
  • Het bewaken van het autoluwe en autoparkeervrije karakter van de Frans Halsbuurt;
  • Het bevorderen van voorzieningen op het gebied van milieubescherming, stadsgroen en klimaat- en regenbestendigheid in de ruimste zin van het woord in de Frans Halsbuurt;
  • Het behartigen van de collectieve belangen van bewoners en ondernemers en toekomstige bewoners en ondernemers van de Frans Halsbuurt.

Bestuur
Joris Gallé, Mariëtte Huizinga en Sophie Konijnenbelt

Verenigingsgegevens
Naam: Frans Hals Buurtvereniging
Postadres: Gerard Doustraat 17-III, 1072 VJ, Amsterdam
Website: www.franshalsbuurtvereniging.nl
E-mail: contact@franshalsbuurtvereniging.nl
KvK-nummer: 80611079
IBAN: NL88ASNB0267513259 tnv. Joris Galle o.v.v. Frans Hals Buurtvereniging